Bana väg för

Infram banar väg för....

 

VÄGNÄTET

Regionens blodomlopp

 

Genom den ständiga strömmen av privat- och yrkestrafik syresätts våra städer och byar och den levande landsbygden däremellan.

 

Vi skapar opinion för en aktiv transportpolitik som ser samhällsnyttan i både gods- och persontrafik och som kan ta tillvara intressen hos näringsliv, bofasta och tillfälliga besökare.

 

GODSTRAFIK

Alla dessa anonyma godstransporter..

 

Vad innehåller de? Varifrån kommer de? Vart är de på väg?

 

Vi vill, genom att visa vad som transporteras och vilken nytta godset gör för Sverige, skapa opinion för satsningar på spårbunden godstrafik i inlandet.

 

JÄRNVÄG

Ett tåg kommer lastat..

 

...med arbetstillfällen, investeringar, framtidstro.

 

Järnvägen har historiskt haft nyckelrollen som näringslivets blodomlopp.Det är en status som måste återerövras. Vi vill relansera idén om järnvägen som en modern, miljövänlig, kollektiv transportmetod som bidrar till svensk export och ökad välfärd..

 

PERSONTRAFIK

Kompetensförsörjningen...

 

.. är en ödesfråga för vår region. De jobb som kräver spetskompetens behöver ofta besättas med "importerad" kompetens. Goda förbindelser med omvärlden är idag ett krav från dessa personer.

 

Vi skapar opinion för Bergslagsregionen som en modern och attraktiv arbetsmarknad som har goda kommunikationer med omvärlden.

info@infram.se